# รูปภาพ รหัส 3 มิติ รหัสครุภัณฑ์ ชื่อสินทรัพย์ คุณลักษณะ วันที่บรรจุ ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน สถานะ
1 6748133 มช.017/66 น. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น ยี่ห้อ SHARP SB29
15 ก.พ. 2566 งานบ้านงานครัว เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
2 6749344 มช.016/66 น. โทรทัศน์ LED 32 นิ้ว แบบ Smart TV ยี่ห้อ SAMSUNG LED 32" HD UA32T4202A
15 ก.พ. 2566 โฆษณา เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
3 6749345 มช.016/66 น. โทรทัศน์ LED 32 นิ้ว แบบ Smart TV ยี่ห้อ SAMSUNG LED 32" HD UA32T4202A
15 ก.พ. 2566 โฆษณา เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
4 6749346 มช.016/66 น. โทรทัศน์ LED 32 นิ้ว แบบ Smart TV ยี่ห้อ SAMSUNG LED 32" HD UA32T4202A
15 ก.พ. 2566 โฆษณา เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
5 6749347 มช.016/66 น. โทรทัศน์ LED 32 นิ้ว แบบ Smart TV ยี่ห้อ SAMSUNG LED 32" HD UA32T4202A
15 ก.พ. 2566 โฆษณา เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
6 6749348 มช.016/66 น. โทรทัศน์ LED 32 นิ้ว แบบ Smart TV ยี่ห้อ SAMSUNG LED 32" HD UA32T4202A
15 ก.พ. 2566 โฆษณา เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
7 6749349 มช.016/66 น. โทรทัศน์ LED 32 นิ้ว แบบ Smart TV ยี่ห้อ SAMSUNG LED 32" HD UA32T4202A
15 ก.พ. 2566 โฆษณา เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
8 6715830 มช.015/66 น. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น ยี่ห้อ STAR AIR แบบตู้ตั้ง รุ่น CR-60/DOM-60
ขนาด 60900 BTU
3 ม.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ห้องสมุด ดี
9 6677504 มช.014/66 น. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง เครื่อง 2 จังหวะ โรบิ้น
15 ธ.ค. 2565 งานบ้านงานครัว เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
10 6677505 มช.014/66 น. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง เครื่อง 2 จังหวะ โรบิ้น
15 ธ.ค. 2565 งานบ้านงานครัว เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
11 6677506 มช.014/66 น. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง เครื่อง 2 จังหวะ โรบิ้น
15 มิ.ย. 2565 งานบ้านงานครัว เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
12 6677507 มช.014/66 น. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง เครื่อง 2 จังหวะ โรบิ้น
15 ธ.ค. 2565 งานบ้านงานครัว เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
13 6677503 มช.013/66 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA UPS 1000 VA SYNDOME Eco ll 1000
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ดี
14 6677501 มช.012/66 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA UPS 1000 VA SYNDOME Eco ll 1000
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
15 6677502 มช.012/66 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA UPS 1000 VA SYNDOME Eco ll 1000
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
16 6677500 มช.011/66 น. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ Asus ASU-PF02X2-M02FL0
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ดี
17 6677498 มช.010/66 น. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ Asus S500TD-512400022W i5-12400 8G
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
18 6677499 มช.010/66 น. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ Asus S500TD-512400022W i5-12400 8G
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
19 6678506 มช.009/66 น. จอแสดงภาพ ขนาด 19.5 นิ้ว ขนาด 19.5 นิ้ว รองรับความละเอียด 1600x900 pixel
9 ธ.ค. 2565 โฆษณา เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
20 6678507 มช.009/66 น. จอแสดงภาพ ขนาด 19.5 นิ้ว ขนาด 19.5 นิ้ว รองรับความละเอียด 1600x900 pixel
9 ธ.ค. 2565 โฆษณา เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
21 6678508 มช.009/66 น. จอแสดงภาพ ขนาด 19.5 นิ้ว ขนาด 19.5 นิ้ว รองรับความละเอียด 1600x900 pixel
9 ธ.ค. 2565 โฆษณา เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
22 6679474 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
23 6679475 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
24 6679476 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
25 6679477 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
26 6679478 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
27 6679479 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
28 6679481 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
29 6679482 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
30 6679483 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
ข้อมูลทั้งหมด 9,240 รายการ แสดงหน้าละ 30 กำลังแสดงผลหน้า :