# รูปภาพ รหัส 3 มิติ รหัสครุภัณฑ์ ชื่อสินทรัพย์ คุณลักษณะ วันที่บรรจุ ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน สถานะ
1 6553243 มช.002/66 บ. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI แบบ FV115LB สีชมพู ขาว
ทะเบียน 1กฌ 3810 เชียงใหม่
17 ต.ค. 2565 ยานพาหนะ บริจาค ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ดี
2 6547244 มช.001/66 บ. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,200 บีทียู ยี่ห้อ HAIER รุ่น HSU-13CTR03T(H) ขนาด 12,611 BTU
17 ต.ค. 2565 สำนักงาน บริจาค ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ดี
3 6547243 มช.001/66 น. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง Autoclave รุ่น FD80A ยี่ห้อ ZEALWAY USA
31 ต.ค. 2565 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ ดี
4 6489745 มช.059/65 น. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ใช้แก๊ส 1941 1/2X ขนาด 39 ลิตร
19 ก.ย. 2665 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
5 6489744 มช.058/65 น. ระบบชุดเสียงห้องประชุมไร้สาย Main Controller GW-250NM
ไมค์ผู้ร่วม GW-250ND จำนวน 10 ตัว
ไมค์ประธาน GW-250NC จำนวน 1 ตัว
19 ก.ย. 2665 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
6 6489743 มช.057/65 น. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Gygar รุ่น S40 ขนาดความสว่าง 4000 ansi
19 ก.ย. 2665 โฆษณา เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
7 6489742 มช.056/65 น. จอโปรเจคเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Gygar ขนาด 120 นิ้ว
19 ก.ย. 2665 โฆษณา เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
8 6487163 มช.055/65 น. โต๊ะเขียนแบบ Project ขอบ PVC303-S ขนาด 80x120 cm.
รวมไม้ T-Side ยาว 120 cm
19 ก.ย. 2665 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
9 6487164 มช.055/65 น. โต๊ะเขียนแบบ Project ขอบ PVC303-S ขนาด 80x120 cm.
รวมไม้ T-Side ยาว 120 cm
19 ก.ย. 2665 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
10 6487002 มช.054/65 น. เก้าอี้กลมเขียนแบบ เก้าอี้เหล็ก เบาะกลมบุนวม ปรับสูงต่ำได้
19 ก.ย. 2665 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
11 6487003 มช.054/65 น. เก้าอี้กลมเขียนแบบ เก้าอี้เหล็ก เบาะกลมบุนวม ปรับสูงต่ำได้
19 ก.ย. 2665 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
12 6487004 มช.054/65 น. เก้าอี้กลมเขียนแบบ เก้าอี้เหล็ก เบาะกลมบุนวม ปรับสูงต่ำได้
19 ก.ย. 2665 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
13 6487153 มช.054/65 น. เก้าอี้กลมเขียนแบบ เก้าอี้เหล็ก เบาะกลมบุนวม ปรับสูงต่ำได้
19 ก.ย. 2665 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
14 6487154 มช.054/65 น. เก้าอี้กลมเขียนแบบ เก้าอี้เหล็ก เบาะกลมบุนวม ปรับสูงต่ำได้
19 ก.ย. 2665 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
15 6487156 มช.054/65 น. เก้าอี้กลมเขียนแบบ เก้าอี้เหล็ก เบาะกลมบุนวม ปรับสูงต่ำได้
19 ก.ย. 2665 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
16 6487158 มช.054/65 น. เก้าอี้กลมเขียนแบบ เก้าอี้เหล็ก เบาะกลมบุนวม ปรับสูงต่ำได้
19 ก.ย. 2665 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
17 6487160 มช.054/65 น. เก้าอี้กลมเขียนแบบ เก้าอี้เหล็ก เบาะกลมบุนวม ปรับสูงต่ำได้
19 ก.ย. 2665 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
18 6487554 มช.053/65 น. บันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น ผลิตจากอลูมิเนียม เหยียบขึ้นได้ 2 ทาง
รองรับน้ำหนักสูงสุดถึง 150 กิโลกรัม
22 ก.ย. 2565 โรงงาน เงินรายได้ หน่วยสารสนเทศ ดี
19 6487556 มช.053/65 น. บันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น ผลิตจากอลูมิเนียม เหยียบขึ้นได้ 2 ทาง
รองรับน้ำหนักสูงสุดถึง 150 กิโลกรัม
22 ก.ย. 2565 โรงงาน เงินรายได้ หน่วยสารสนเทศ ดี
20 6487552 มช.052/65 น. บันไดอลูมิเนียม 3 ชั้น ผลิตจากอลูมิเนียม เหยียบขึ้นได้ 2 ทาง
รองรับน้ำหนักสูงสุดถึง 100 กิโลกรัม
22 ก.ย. 2565 โรงงาน เงินรายได้ หน่วยสารสนเทศ ดี
21 6463916 มช.051/65 น. มิเตอร์น้ำประปา ขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปรณ์ มาตรวัดน้ำ 3/1 นิ้ว ASAHI
24 ส.ค. 2565 ก่อสร้าง เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
22 6463917 มช.051/65 น. มิเตอร์น้ำประปา ขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปรณ์ มาตรวัดน้ำ 3/1 นิ้ว ASAHI
24 ส.ค. 2565 ก่อสร้าง เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
23 6463918 มช.051/65 น. มิเตอร์น้ำประปา ขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปรณ์ มาตรวัดน้ำ 3/1 นิ้ว ASAHI
24 ส.ค. 2565 ก่อสร้าง เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
24 6463798 มช.050/65 น. มิเตอร์น้ำประปา ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปรณ์ มาตรวัดน้ำ 2 นิ้ว SANWA
24 ส.ค. 2565 ก่อสร้าง เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
25 6463799 มช.050/65 น. มิเตอร์น้ำประปา ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปรณ์ มาตรวัดน้ำ 2 นิ้ว SANWA
24 ส.ค. 2565 ก่อสร้าง เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
26 6463915 มช.050/65 น. มิเตอร์น้ำประปา ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปรณ์ มาตรวัดน้ำ 2 นิ้ว SANWA
24 ส.ค. 2565 ก่อสร้าง เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
27 6417215 มช.049/65 น. ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ Panasonic TES-824
19 ก.ค. 2565 สำนักงาน เงินรายได้ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดี
28 6381879 มช.048/65 น. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 Intel Core i7-9700k Ram 8GB Monitor Acer 23.8"
23 มิ.ย. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดี
29 6381877 มช.047/65 น. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ Brother All In One DCP - T720W
23 มิ.ย. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ห้องสมุด ดี
30 6331489 มช.046/65 น. เครื่องปรับอากาแบบตั้งพื้น ขนาด 60900 BTU ยี่ห้อ STAR AIR แบบตู้ตั้ง รุ่น CR-60/DOM-60
ขนาด 60900 BTU
5 พ.ค. 2565 สำนักงาน เงินรายได้ ห้องสมุด ดี
ข้อมูลทั้งหมด 9,159 รายการ แสดงหน้าละ 30 กำลังแสดงผลหน้า :