# รูปภาพ รหัส 3 มิติ รหัสครุภัณฑ์ ชื่อสินทรัพย์ คุณลักษณะ วันที่บรรจุ ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน สถานะ
1 6964886 มช.060/66 น. เครื่องปรับอากาศแบบกระจาย 4 ทิศทาง ยี่ห้อ Carreir รุ่น 38TGF048IA3
ขนาด 53200 BTU
28 ส.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
2 6963127 มช.059/66 น. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-FH52 ความสว่าง 4,000 ANSI
28 ส.ค. 2566 โฆษณา เงินรายได้ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ดี
3 6963125 มช.058/66 น. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ยี่ห้อ ทาซากิ แบบตู้ตั้ง รุ่น FUNE30BI-AF2/CHNE30BI-AF2R
ขนาด 30000 BTU
28 ส.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ดี
4 6964195 มช.057/66 น. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Samsung รุ่น A14-A145R4+128 สีเงินบรอนซ์
23 ส.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดี
5 6963131 มช.056/66 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA UPS 1000 VA SYNDOME Eco ll 1000
23 ส.ค. 2566 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ งานบริหารทั่วไป ดี
6 6963134 มช.056/66 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA UPS 1000 VA SYNDOME Eco ll 1000
23 ส.ค. 2566 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ งานบริหารทั่วไป ดี
7 6964194 มช.055/66 น. เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 5,000 ไมโครลิตร ขนาด 5,000 ไมโครลิตร
18 ส.ค. 2566 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
8 6964193 มช.055/66 น. เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 5,000 ไมโครลิตร ขนาด 5,000 ไมโครลิตร
18 ส.ค. 2566 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
9 6964190 มช.054/66 น. เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 200 ไมโครลิตร ขนาด 200 ไมโครลิตร
18 ส.ค. 2566 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
10 6964191 มช.054/66 น. เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 200 ไมโครลิตร ขนาด 200 ไมโครลิตร
18 ส.ค. 2566 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
11 6964188 มช.053/66 น. เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 10 มิลลิลิตร ขนาด 10 มิลลิลิตร
18 ส.ค. 2566 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
12 6964177 มช.052/66 น. เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 1,000 ไมโครลิตร ขนาด 1,000 ไมโครลิตร
18 ส.ค. 2566 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
13 6964179 มช.052/66 น. เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 1,000 ไมโครลิตร ขนาด 1,000 ไมโครลิตร
18 ส.ค. 2566 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
14 6964184 มช.052/66 น. เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 1,000 ไมโครลิตร ขนาด 1,000 ไมโครลิตร
18 ส.ค. 2566 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
15 6964185 มช.052/66 น. เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 1,000 ไมโครลิตร ขนาด 1,000 ไมโครลิตร
18 ส.ค. 2566 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
16 6951577 มช.051/66 น. ตู้ควบคุมระบบน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตู้ควบคุมขนาดเบอร์ 1 กันฝนชั้นเดียว
27 ก.ค. 2566 โรงงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
17 6951576 มช.050/66 น. ปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ปั๊มน้ำหอยโข่ง
27 ก.ค. 2566 โรงงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
18 6951574 มช.049/66 น. ถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร
27 ก.ค. 2566 งานบ้านงานครัว เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
19 6951575 มช.049/66 น. ถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร
27 ก.ค. 2566 งานบ้านงานครัว เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
20 6951383-6951393 มช.048/66 น. เก้าอี้บุนวม บุนวมขาเหล็กมีที่พักแขน สีน้ำตาล 11 ตัว/ตัวละ 860 บาท
27 ก.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
21 6951573 มช.047/66 น. โซฟาหนังสังเคราะห์ ขนาด 180x78x80 ซม. สีน้ำตาล
27 ก.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
22 6951377 มช.046/66 น. โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด 120x60x70 ซม. สีไวท์วูดสลับดำ
27 ก.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
23 6951378 มช.046/66 น. โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด 120x60x70 ซม. สีไวท์วูดสลับดำ
27 ก.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
24 6951379 มช.046/66 น. โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด 120x60x70 ซม. สีไวท์วูดสลับดำ
27 ก.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
25 6951380 มช.046/66 น. โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด 120x60x70 ซม. สีไวท์วูดสลับดำ
27 ก.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
26 6951381 มช.046/66 น. โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด 120x60x70 ซม. สีไวท์วูดสลับดำ
27 ก.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
27 6951376 มช.045/66 น. โต๊ะทำงานกลุ่มพร้อมเก้าอี้ ขนาด 60x120x75 ซม. สีขาว/ขาไม้
27 ก.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
28 6951572 มช.044/66 น. ตู้เก็บของ ชนิด 3 บานเปิด ขนาด 120x50x80 ซม.
27 ก.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
29 6951375 มช.043/66 น. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้ง ระบบ ACCESS CONTROL HIP CMI 681S
แม่เหล็กเปิด - ปิด ประตู
27 ก.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
30 6951329 มช.042/66 น. พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ HATARI ขนาด 18 นิ้ว
27 ก.ค. 2566 สำนักงาน เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
ข้อมูลทั้งหมด 9,352 รายการ แสดงหน้าละ 30 กำลังแสดงผลหน้า :