# รูปภาพ รหัส 3 มิติ รหัสครุภัณฑ์ ชื่อสินทรัพย์ คุณลักษณะ วันที่บรรจุ ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน สถานะ
1 6677504 มช.014/66 น. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง เครื่อง 2 จังหวะ โรบิ้น
15 ธ.ค. 2565 งานบ้านงานครัว เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
2 6677505 มช.014/66 น. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง เครื่อง 2 จังหวะ โรบิ้น
15 ธ.ค. 2565 งานบ้านงานครัว เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
3 6677506 มช.014/66 น. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง เครื่อง 2 จังหวะ โรบิ้น
15 มิ.ย. 2565 งานบ้านงานครัว เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
4 6677507 มช.014/66 น. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง เครื่อง 2 จังหวะ โรบิ้น
15 ธ.ค. 2565 งานบ้านงานครัว เงินรายได้ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดี
5 6677503 มช.013/66 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA UPS 1000 VA SYNDOME Eco ll 1000
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ดี
6 6677501 มช.012/66 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA UPS 1000 VA SYNDOME Eco ll 1000
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
7 6677502 มช.012/66 น. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA UPS 1000 VA SYNDOME Eco ll 1000
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
8 6677500 มช.011/66 น. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ Asus ASU-PF02X2-M02FL0
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ดี
9 6677498 มช.010/66 น. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ Asus S500TD-512400022W i5-12400 8G
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
10 6677499 มช.010/66 น. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ Asus S500TD-512400022W i5-12400 8G
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ดี
11 6678506 มช.009/66 น. จอแสดงภาพ ขนาด 19.5 นิ้ว ขนาด 19.5 นิ้ว รองรับความละเอียด 1600x900 pixel
9 ธ.ค. 2565 โฆษณา เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
12 6678507 มช.009/66 น. จอแสดงภาพ ขนาด 19.5 นิ้ว ขนาด 19.5 นิ้ว รองรับความละเอียด 1600x900 pixel
9 ธ.ค. 2565 โฆษณา เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
13 6678508 มช.009/66 น. จอแสดงภาพ ขนาด 19.5 นิ้ว ขนาด 19.5 นิ้ว รองรับความละเอียด 1600x900 pixel
9 ธ.ค. 2565 โฆษณา เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
14 6679474 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
15 6679475 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
16 6679476 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
17 6679477 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
18 6679478 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
19 6679479 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
20 6679481 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
21 6679482 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
22 6679483 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
23 6679484 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
24 6679485 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
25 6679486 มช.008/66 น. โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Model PA604 Lamp 2x9 Watt {LED} Batterrry 6 V. 4.5 Ah.
9 ธ.ค. 2565 ไฟฟ้าวิทยุ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
26 6657324 มช.007/66 บ. ตู้เหล็กสำหรับเก็บแผนที่ ขนาด กว้าง 111.8 ลึก 122 สูง 51 ซม พร้อมกุญแจล็อค
14 พ.ย. 2565 สำนักงาน บริจาค ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ดี
27 6677497 มช.007/66 น. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ ASUS D500TD-5124000280 i5-12400 8G 256G
UPS 800VA 480 watt
9 ธ.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ หน่วยกายภาพ ดี
28 6657323 มช.006/66 บ. กระดานไวท์บอร์ดแขวนผนัง ขนาด 120 x 240 CM.
7 พ.ย. 2565 สำนักงาน บริจาค หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดี
29 6656294 มช.006/66 น. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงวิสิเบิลแบบลำแสงเดียว VIS 800 (LCD display) Single beam spectrophotometer
21 พ.ย. 2565 วิทยาศาสตร์ เงินรายได้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ดี
30 6657322 มช.005/66 บ. เครื่องเคลือบบัตร ยี่ห้อ DELL ขนาด A3 No.3895
7 พ.ย. 2565 สำนักงาน บริจาค หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดี
ข้อมูลทั้งหมด 9,226 รายการ แสดงหน้าละ 30 กำลังแสดงผลหน้า :